header banner
Default

Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler | Borsadaki Pala Kimdir?


Table of Contents
Borsadaki Pala Kimdir?


Borsaya yeni giren herkesin er yada geç duyacağı kişidir Pala… Borsada piyasanın yönünü tayin eden, istediği gibi piyasayı aşağı yada yukarı yönlü hareket ettirdiğine inanılan kişiye Pala denir…

Borsadaki Pala Kimdir?

VIDEO: BORSADA PALA KİMDİR?
Finans Sohbet

Yaniborsaya yeni girenlerin özellikle borsanın düşüşü esnasında duymaya başladığı Pala, aslında gerçek bir kişilik değildir.

Ispatlanamayan ama bilinen yönüyle ise Pala, piyasadaki tahtacıları ve büyük yatırımcıları dahi kontrol eden bir güce denir.

Borsanın gelenekselleşmiş ve kuralı olan tabiri ile bitirelim… Palanın tayin ettikleri ve burada yazılanlar asla yatırım tavsiyesi değildir…

Büyük Sivas Haber

Sources


Article information

Author: Ian Reynolds

Last Updated: 1702553161

Views: 759

Rating: 4.7 / 5 (96 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ian Reynolds

Birthday: 1987-03-14

Address: Unit 9375 Box 2958, DPO AA 51771

Phone: +4758604476626082

Job: Event Planner

Hobby: Card Games, Fencing, Dancing, Coin Collecting, Astronomy, Golf, Snowboarding

Introduction: My name is Ian Reynolds, I am a spirited, priceless, apt, Precious, unreserved, important, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.