header banner
Default

Beta HCG nedir? Pozitif sonuçları nelerdir?


Beta-HCG, insan koryonik gonadotropininin kısaltmasıdır. Bu hormon, hamilelikte plasentada üretilir. Beta-HCG testi, hamileliği teşhis etmek için kullanılır. Test, kan veya idrar örneği ile yapılır. Kan örneği, idrar örneğinden daha doğrudur. Beta-HCG testi, hamileliğin ilk haftalarında bile yapılabilir. Test, hamileliğin erken teşhisi için önemlidir.

BETA HCG HORMONU NEDİR?

VIDEO: beta HCG sonucum 0.38, 0.50, 3, 8, 19, 80 vs. çıktı. Hamile miyim? Kimyasal veya dış gebelik miyim?
Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe

Beta HCG Hormonu (Human chorionic gonadotropin), kadında gebeliğin var olup olmadığını belirten hormondur. Yapılan kan testinde gebeliğin olup olmadığı beta HCG hormonu vasıtasıyla test edilir. Gebelik tespitinde temel alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır.
Hamilelik sırasında, gelişen plasentadaki hücreler hCG yapar. Plasenta, yumurtayı dölledikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen keseciktir. Beta hCG, ilk önce yaklaşık 11 gün sonra kan numunesinde tespit edilebilir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte iki katına çıkmaya devam eder. Progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise, gebelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen bir hormondur.

Hamilelik dönemi içerisindeki kişinin son adet tarihi (SAT) göz önünde bulundurularak hesaplanan gebelik haftaları ve bu haftalara göre Bhcg değerleri şöyledir;

Gebelik Haftası Beta HCG Değerleri

3. hafta 10 – 50
4. hafta 5 – 425
5. hafta 20 – 7300
6. hafta 1,080 – 56,000
7. – 12. hafta 7,650 – 290,000
13. – 16. hafta 13,300 – 250,000
17. – 24. hafta 4,000 – 165,000
25. – 40. hafta 3,640 – 117,000

BETA HCG 1.20 NEDİR?

VIDEO: Beta HCG Nedir ? Kanda Ne Zaman Ölçülür ? Gebe Olduğunuzdan Emin Olmak İstiyorsanız Dikkat !
Dr. Ayşe Duman

Beta hCG düzeyi 1.20, gebelik testinde ölçülen bir değerdir. Bu sonuç, hamileliğin olmadığını veya gebeliğin çok erken aşamalarında olduğunu gösterebilir. 1.20 düşük bir beta hCG düzeyi olduğu için, hamilelik belirteci olarak kabul edilmez. Eğer hamilelik düşünülüyorsa ve belirtiler varsa, birkaç gün sonra yeniden test yaptırmak veya doktora danışmak faydalı olabilir. Ancak, bu değerlerin nasıl yorumlanacağına dair kesin bilgi için, testin yapıldığı laboratuvar veya sağlık uzmanı ile iletişime geçmek önemlidir.

BETA HCG POZİTİF SONUÇLARI

VIDEO: KAN GEBELİK TESTİ (BETA HCG) NE ZAMAN POZİTİF OLUR, NE İŞE YARAR? BEBEK ULTRASONDA NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe


  1. Hamileliğin Belirleyicisi: Beta hCG hormonu, gebelik sırasında rahimdeki embriyo ve plasenta tarafından üretilir. Bu nedenle, kan veya idrar testleriyle ölçülen artan beta hCG düzeyleri, hamileliğin belirlenmesinde önemli bir göstergedir.

  2. İlk Gebelik Belirtisi: Hamilelik, bazı kadınlarda diğer belirtiler ortaya çıkmadan önce beta hCG düzeylerinde artışla belirlenebilir. Bu nedenle, hamileliğin erken aşamalarında yapılan bir beta hCG testi, gebelik durumunu teyit etmede kullanışlı olabilir.

  3. Hamileliğin Takibi: Pozitif bir beta hCG sonucu, gebeliğin ilerlediğini gösterir. Düzenli olarak yapılan beta hCG testleri, hamileliğin gelişimini izlemek ve gebeliğin normal seyrini doğrulamak için kullanılabilir.

  4. Sağlıklı Gebeliğin İşareti: Normal bir hamilelik sürecinde, beta hCG düzeyleri genellikle artar. Bu artış, embriyonun rahme yerleşmesi ve plasentanın gelişmesiyle ilişkilidir. Pozitif bir beta hCG sonucu, sağlıklı bir gebelik başlangıcının işareti olabilir.

  5. Ektopik Gebeliği İşaret Edebilir: Ektopik gebelik, embriyonun rahmin dışında bir bölgede (genellikle fallop tüpü) gelişmesidir. Beta hCG testi, ektopik gebeliğin bir göstergesi olabilir ve düşen düzeyler, bu tür gebeliğin tehdit altında olduğunu gösterebilir.

  6. Gebeliğin Olumsuz Sonucu: Bazı durumlarda, pozitif bir beta hCG sonucu, gebeliğin sonlanmış veya düşük riski taşıdığını gösterebilir. Bu durumda, beta hCG düzeylerinin düşük seyretmesi veya düşmeye başlaması, hamileliğin olumsuz bir sonucu olabileceğini işaret edebilir.

[caption id="attachment_5794942" align="alignnone" width="1000"] Foto: shutterstock[/caption]

BETA HCG YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

VIDEO: Beta HCG değeri kaç olmalı?
Prof.Dr. Bülent Tıraş

Beta HCG seviyeleri her zaman gebelik olduğunda yükselmez. Başka sebeplerle de beta HCG hormonu yükselebilir. Beta HCG hormonunun yükselmesinin diğer sebepleri;

– Düşük
– Dış gebelik
– Gastrik
– Boş gebelik
– Çoğul gebelik
– Bazı pankreas kanseri türleri
– Bazı mide kanserleri
– Yumurtalık ve testis kanseri
– Down sendromu gibi doğumsal anomaliler
– Molar gebelik
– Karaciğer tümörü, trofoblastik tümörler, gonadal tümörler
– Erkeklerde ise testis tümörü olduğu durumlarda beta HCG hormonunda artış görülebilir. Eğer değerler beklenenden çok yüksekse ikiz ya da üçüz gebelik olma ihtimali de bir hayli yüksektir.

Ayrıca bazı progesteron içeren bitkiler ve yiyecekler de beta HCG değerlerinde yükselmeye sebep olur. Beta HCG hormonunu yükselten yiyecekler; avokado, dereotu, domates, ıspanak, ay çekirdeği, ceviz ve amla yani bektaşi üzümü gibi yiyeceklerdir.

BETA HCG DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

VIDEO: Beta HCG kanda gebelik testi ilişkiden sonra en erken ne zaman yapılır, kaç çıkarsa gebelik vardır?
Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe

Hamilelikte normal şartlarda döllenmeden sonraki 6 günden itibaren kandaki Beta Hcg hormonunun artması gerekir. Bu artış her 2 günde bir daha önceki miktarın iki katına ulaşmalıdır. Böyle istikrarlı bir artış olmadığında, Beta Hcg düşüklüğü tespit edildiğinde gebelik hakkında olumsuz durumlar değerlendirmeye alınır. Normalde gebelikte yükselmesi gereken beta Hcg hormonu düşerse, bu özellikle gebeliğin başlangıcında olursa düşüğe işaret edebilir. Bunun dışında dış gebelik şüphesi yaratabilir. Beta Hcg düşüklüğü tespit edilirse kadında düşük ve dış gebelik riski olduğunu gösterir önemli bir bulguya ulaşılmış olur.

[old_news_related_template title="Bir haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı?" desc="Beta HCG testi, hamile kaldığınızdan şüphelendiğinizde yapılan ve hamileliği teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir. Gebeliğin tespitinde temel alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır. Peki, hamileliğin ilk haftasında beta HCG değeri kaç olmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…" image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2020/01/09/iecrop/shutterstock_727564123_16_9_1578549347.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/bir-haftalik-gebelikte-beta-hcg-degeri-kac-olmali-1szcu/"]

Sources


Article information

Author: Janet Fuller

Last Updated: 1703990641

Views: 713

Rating: 4.2 / 5 (72 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Janet Fuller

Birthday: 1991-08-06

Address: 8950 Frank Lakes, South Joelshire, GA 40004

Phone: +3703778986939488

Job: Article Writer

Hobby: Stamp Collecting, Skydiving, Board Games, Cycling, Kite Flying, Rowing, Survival Skills

Introduction: My name is Janet Fuller, I am a clever, expert, unguarded, Gifted, valuable, unreserved, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.