header banner
Default

Diyanet: Kadınlar kısa saç takmamalıdır!


Table of Contents
  Diyanet: Kadında kısa saç olmaz!

  Kadınların ancak 'erkeklere benzememek' kaydıyla saç kestirebileceğini belirten Diyanet, "Koca izni olmadan saç boyatılamaz" dedi

  İSTANBUL Milliyet

  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kadınların saçlarını, erkeklere benzememek kaydıyla kestirebileceğini, boyatmadan önce de mutlaka kocasından izin alması gerektiğini belirtti.
  Kurulun "Kadınların saç yaptırması ve kısaltması caiz midir?" sorusuna verdiği yanıt, Diyanet'in kadınlarda kısa saça karşı olduğunu ortaya koydu. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yayımlanan ‘Günümüz Meselelerine Fetvalar’ isimli kitapta kadınların saçlarını kısa kestirmesinin doğru olmadığı yer aldı.

  ‘Süslenme haram olabilir’
  Kadınların uzayan saçlarını erkeklere benzememek kaydıyla kestirebileceğine yer verilen kitapta, kadınların bunu tesettüre riayet etmek kaydıyla, yine kadın kuaförlere yaptırabilecekleri ifade edildi.
  Kitapta, kadın ve erkeklerin evde birbirlerine daha cazip görünebilmek için süslenebileceği, başkalarının dikkatini çekmek için süslenmelerinin ise uygun olmadığı belirtilerek, "Bu süslenme kötü niyet ve davranışlarına göre haram da olabilir" denildi.
  Bir başka fetvada da, "Kadın, kocasının izniyle, saçını istediği renge boyayabilir veya boyatabilir" görüşü dile getirildi.

  YAŞAM

  Sources


  Article information

  Author: Cameron Griffin

  Last Updated: 1703097121

  Views: 734

  Rating: 3.7 / 5 (35 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cameron Griffin

  Birthday: 1983-12-20

  Address: 339 Jessica Burg Suite 678, Romeroshire, GA 44249

  Phone: +4668054548940521

  Job: Astronaut

  Hobby: Juggling, Telescope Building, Gardening, Running, Running, Surfing, Sailing

  Introduction: My name is Cameron Griffin, I am a unwavering, brilliant, exquisite, variegated, multicolored, risk-taking, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.